Article metrics

Download PDFPDF

Deviant Sexual Behaviour: Modification and Assessment
Free

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: December 2008 to April 2021

AbstractFullPdf
Dec 2008001
Feb 2009003
Apr 2009001
May 2009002
Nov 2009003
Dec 2009007
Jan 2010004
Feb 2010003
Mar 2010003
Apr 2010003
Jul 2010002
Oct 2010001
Nov 2010001
Jan 2011001
Feb 2011002
Apr 2011001
Jun 2011001
Nov 2011004
Dec 20110019
Jan 2012004
Feb 2012007
Mar 20120010
Apr 2012008
May 2012009
Jun 2012006
Jul 2012007
Aug 2012005
Sep 2012008
Oct 2012009
Nov 2012002
Dec 20120011
Jan 2013005
Feb 20130013
Mar 2013009
Apr 20130011
May 20130014
Jun 2013001
Jul 2013006
Aug 2013002
Sep 2013001
Oct 2013004
Nov 2013007
Dec 2013001
Jan 2014001
Feb 20140010
Mar 2014006
Apr 2014005
May 2014005
Jun 2014103
Jul 2014008
Aug 2014004
Sep 2014004
Oct 2014003
Nov 2014001
Dec 2014002
Jan 2015002
Feb 2015002
Mar 2015109
Apr 2015003
Jun 2015002
Jul 2015001
Aug 2015006
Sep 2015003
Nov 2015001
Dec 2015004
Jan 2016008
Feb 2016001
Mar 2016001
Apr 2016004
May 2016003
Jun 2016004
Jul 2016004
Aug 2016004
Sep 2016104
Oct 2016005
Dec 2016004
Jan 2017002
Feb 2017003
Jun 2017001
Aug 2017001
Sep 2017001
Oct 2017002
Dec 2017001
Apr 2018001
Sep 2018003
Oct 2018001
Jan 2019002
Feb 2019001
Mar 2019003
Apr 2019002
May 2019004
Jun 2019001
Jul 2019003
Aug 2019001
Sep 2019001
Oct 2019003
Nov 2019003
Dec 2019002
Jan 2020001
Feb 2020003
Mar 2020003
Apr 2020001
May 2020002
Jun 2020001
Jul 2020002
Aug 2020003
Sep 2020004
Oct 2020001
Nov 2020002
Dec 2020004
Feb 2021006
Mar 2021002
Apr 2021002
Total30428